Overheidscontroller

In 2007 heb ik, aan de VU te Amsterdam, de tweejarige postdoctorale opleiding tot (register)controller in de publieke en non-profit sector afgerond met een diploma. Sinds die tijd mag ik de titel ‘cpc’ achter mijn naam voeren. Dit staat voor ‘certified public controller’. Daartoe moet ik elk jaar voldoen aan de eis om mijn ‘permanente educatie’ punten te halen. Hoewel verplicht voor de registratie, ervaar ik deze nascholing juist als erg plezierig. Hierdoor blijf ik namelijk goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Mijn vakken waren (o.a.): management control, management & financial accounting, bestuur en recht, fiscaal recht en bestuurlijke informatievoorziening. In een groep van vijf studenten heb ik een afstudeeronderzoek gedaan bij Waterschap Den Dommel, over de verbetering van de systematiek van toerekening van indirecte kosten, rekening houdend met besturingsfilosofie en wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten hiervan op de interne sturing en beheersing. Hier vind u een link naar de door mij gevolgde opleiding. Tevens ben ik geregistreerd bij het EICPC .

Voorafgaand aan het behalen van deze postdoctorale studie, heb ik uiteraard meer opleidingen genoten.
Na het behalen van mijn VWO-diploma in 1988 in Hengelo (OV) ben ik in Groningen economie gaan studeren (aan de Rijksuniversiteit). In februari 1995 ben ik als Algemeen econoom afgestudeerd. Mijn hoofdvakken waren macro economie, internationale economische betrekkingen en regionale economie. Daarnaast heb ik diverse keuzevakken gevolgd op gebied van bedrijfseconomie, milieueconomie en recht. Aan het eind van mijn studie heb ik een stage geregeld bij het RIVM in Bilthoven. Daar heb ik ook mijn afstudeeronderzoek gedaan en mijn scriptie geschreven.

Na mijn studie economie heb ik mijn kennis en mijn vaardigheden via diverse trainingen en cursussen aangevuld op gebied van AO, gemeente financiën, zorgfinanciën, als ook projectmanagement, adviesvaardigheden en leidinggeven. Voor een compleet overzicht verwijs ik graag naar mijn curriculum vita, dat u via de ‘contact’ knop bij mij kan opvragen.