Gemeente Borne

februari 2016 – aprilĀ 2016

Interim controller bij team Kwaliteit en Control van de Concernstaf van de gemeente Borne. Gereedmaken van het Interne Controle dossier op gebied van (grond)exploitaties tbv controle jaarrekening 2015. O.a. opstellen controlememo; controle balans-boekwaardeoverzichten; controle exploitatieoverzichten; controle paragraaf grondexploitaties.