DeltaWonen

juli 2016 – april 2017

Projectleider voorbereiding implementatie administratieve scheiding Daeb/Niet-Daeb. Analyse applicatielandschap en opstellen PvA en formeren projectteam voor implementatie.

april 2016 – juli 2016

Ondersteuning van de senior controller op gebied van vastgoed control (met name nieuwbouw en renovaties), tevens adviseren adjunct-directeur Vastgoed, teammanager Projecten & Ontwikkeling, projectmanagers en assetmanager. Toetsen en beoordelen van investeringsvoorstellen.

augustus 2014 – november 2014

Projectcontrol functie voor afdeling Vastgoed (met name nieuwbouw en renovaties), adviseren directeur Vastgoed en teammanager Projecten & Ontwikkeling, financiële bewaking en voortgang projecten. Applicatiebeheer ReaForce.

mei 2013 – oktober 2013

Interim senior medewerker planning & control voor Woningcorporatie deltaWonen te Zwolle. Primaire focus op het coördineren en opstellen van de kwartaalrapportages ten behoeve van het Management team en de RvC, ondersteuning bij de jaarrekening 2012 en coördinatie bij de meerjarenbegroting 2014-2023. Aanvullend advisering en implementatie van verbeteringen in de kwartaalrapportages.