Talis

september 2014 – november 2015

Vervolg opdracht als interim medewerker control & projectcontroller Vastgoed voor Woningcorporatie Talis in Nijmegen. Ondersteuning van team planning en control bij o.a. opstellen van de meerjarenbegroting (WALS, incl. doorrekenen scenario’s en kwantificeren risicoanalyse); jaarrekening; kostenverdeelstaat; benchmark gegevens; investeringsberekeningen; projectcontrol vastgoed (nieuwbouw en renovatie).

oktober 2013 – juli 2014

Interim medewerker control voor Woningcorporatie Talis in Nijmegen. Ondersteuning van team planning en control bij o.a. opstellen van de meerjarenbegroting (WALS, incl. doorrekenen scenario’s en kwantificeren risicoanalyse); treasury jaarplan; management rapportages; AEDES benchmark, opstellen dPi en jaarrekening.