De Kernen

januari 2019 – heden

Interne controller bij Woningstichting De Kernen, gevestigd in Hedel (onafhankelijke controlfunctie – parttime voor circa 1 dag/week). De bestuurder, de raad van commissarissen, het visieteam en/of de interne organisatie (gevraagd en ongevraagd) adviseren en informeren op het gebied van financiële- en beheersingsvraagstukken. Zorgplicht voor tijdige en betrouwbare ondersteuning bij besturing, besluitvorming en beheersing, waaronder het toezien op de werking en toepassing van de toetsingskaders en toezichtkaders.