Werkwijze

Nadat een eerste contact is gelegd wil ik graag een gratis intake aanbieden. Deze intake is bedoeld om uw behoefte aan ondersteuning te inventariseren, maar ook om te kijken of ik (Jan Koolhaas) wel pas in uw organisatie. Dit laatste vind ik erg belangrijk, omdat met een passende mentaliteit en attitude vaak meer bereikt kan worden dan met een heel arsenaal aan beheersingsmaatregelen. Als dat wat u vraagt ook overeenkomt met wat ik te bieden heb, dan volgt natuurlijk binnen de afgesproken periode de offerte. Daarin worden alle afspraken duidelijk vastgelegd. De offerte wordt uiteraard nog besproken. Daarop kunnen nog aanpassingen worden gedaan, waarna de opdracht schriftelijk zal worden bevestigd.

Bij een adviesopdracht richt ik mij graag vanuit een risicomanagement benadering op het optimaliseren van het management control systeem in de organisatie. Daarbij ben ik van mening dat voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen niet alleen resultaat- en procesafspraken nodig zijn (de zogenaamde ‘hard controls’). Het is ook belangrijk dat de mensen in de organisatie de juiste kennis van zaken hebben, weten wat er van ze verwacht wordt en in staat worden gesteld om gemotiveerd en met passie hun werk te verrichten (‘soft controls’). Ik denk dat een organisatie het beste ‘in control’ zal zijn als er een goede balans gevonden wordt tussen de ‘hard’ en ‘soft’ controls. Die balans verschilt uiteraard per type organsiatie.

Of het management control systeem voldoende werkt zal moeten blijken uit het management informatie systeem. Hierbij is het van belang dat de gewenste informatie betrouwbaar, juist en tijdig wordt vastgelegd en beschikbaar is voor slimme rapportages. Gelet op de te beheersen risico’s (kansen en bedreigingen) en de te bereiken doelstellingen, moet deze informatie afgestemd zijn op zijn doelgroep. Bij mijn voorgaande werkkringen en tijdens mijn opleiding heb ik gemerkt dat ik goed in staat ben om die informatie in samenspraak met de betrokkenen te bepalen en te borgen dat die informatie goed wordt vastgelegd.

Werkervaring

04/2012 – heden

Koolhaas public control & consultancy (Arnhem):
Interim controller

09/2008 – 02/2012

Woningstichting Rentree (Deventer):
Business Controller

 07/2004 – 09/2008

Gemeente Tiel – Industrieschap Medel (Tiel):
Controller, administrateur en ambtelijk secretaris

10/2001 – 07/2004

Eiffel Consultancy (Arnhem):
Senior projectmedewerker process improvement

07/1996 – 10/2001

Ministerie van verkeer en Waterstaat
(Utrecht, Den Haag en Groningen):
Medewerker bedrijfsprocessen, informatievoorziening en bedrijfsvoering

03/1996 – 07/1996

PTT Post International (Hoofddorp):
Finance & Data services, assistent controller